Çerez Örnek
canlı destek

Yıllık Saklama Bedelleri

Ege Üniversitesi Kordon Kanı, Hücre-Doku Uygulama ve Araştırma Merkezi

 Yönetim Kurulu Duyurusu

           Merkezimiz Kordon Kanı Bankasında saklanmakta olan kordon kanları için 2004 yılından bugüne kadar kan sahibi her aile ile yapılmış olan sözleşme gereği, sözleşmede belirtildiği şekilde her yıl 1 kez olmak üzere 100 dolar karşılığı Türk Lirası o günkü merkez bankası kuru esas alınarak yıllık saklama bedeli alınmaktadır. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ ın 1. Maddesinde “ 7/8/1989 tarihli ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın 4 üncü maddesinde yapılan değişiklik yapılmıştır.

 Bu karara istinaden kordon kanı saklatan ailelerin mağduriyet yaşamaması için E.Ü Hukuk Müşavirliğinden konu hakkında görüş istenilmiştir. E.Ü Hukuk Müşavirliğinin cevabı yazısında: “ 6 Ekim 2018 tarihinde, 30557 sayılı Resmi Gazete’ de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğin “Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler” başlıklı 8. Maddesinin 12. fıkrasının, ilgi yazınıza konu sözleşmeyi kapsayan bir düzenleme niteliği taşıdığı anlaşılmaktadır.

Nitekim söz konusu düzenlemeye göre ; “Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür”  denilmektedir.

 

         Merkezinin yıllık bakımlar, azot sarfiyatı ve tüm sarf malzemelerin dolar üzerinden temin edilmesi nedeniyle daha önceki yıllarda yapılan ve kordon kanı saklatan ailelerle imzalanmış olan sözleşmelerde yazılı olduğu gibi yıllık saklama bedellerinin kanun ve yönetmeliklere uygun olarak  100 $  karşılığı TL olarak devam etmesi uygun görülmüştür.

 

 

ÖNEMLİ DUYURU

2004 yılında Ege Üniversitesi Kordon Kanı Bankası olarak faaliyetlerine başlayan birimimiz, yıllar içinde daha iyi hizmet verebilmek adına çeşitli değişimler ve yeniden yapılanma süreçleri geçirmiştir. İdari ve mali anlamda değişen birim, kasım 2014 yılında Ege Üniversitesi Kordon Kanı, Hücre-Doku Uygulama ve Araştırma Merkezi adını almıştır. Bu geçiş dönemi içinde saklanılan kordon kanları medikal anlamda hiçbir sorun yaşamadan ideal koşullarda saklanmış ve saklanmaya devam edecektir.

Merkezimizde kordon kanı saklı bulunan ailelerimizin daha önceki yıllara ait yatırılmamış yıllık saklama bedelleri ile bundan sonraki yıllara ait yatırılacak olan yıllık saklama bedellerini aşağıda belirtilen IBAN numarasına yatırmaları rica olunur.

Bundan sonra merkezimize yatırılacak tüm yıllık saklama bedellerinin bu IBAN numarasına yatırılması konusunda ailelerimizi bilgilendirir, saygılar sunarım.

 

T.C. ZİRAAT BANKASI EGE TIP ŞUBESİ

HESAP ADI: EGE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI KORDON KANI, HÜCRE - DOKU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

IBAN : TR 780001001446072168935077

TEL : +90 232 390 5919

FAKS +90 232 390 1649

Prof. Dr. Yiğit UYANIKGİL
Kordon Kanı, Hücre-Doku
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ