Çerez Örnek

Kök Hücreler Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılmaktadır?

Kök Hücreler Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılmaktadır?

 

Bugüne kadar yaklaşık 3000'den fazla hasta ve en az 45 hastalık, göbek kordonu kök hücreleri kullanılarak tedavi edilmiştir. Bunlara Lösemi, Lenfoma, nöroblastoma ve retinoblastoma gibi hastalıklar da dahildir. Özellikle Kan hastalıkları ve Bağışıklık Sistemi hastalıklarının tedavisinde kök hücre kullanımı “deneysel” değil tam aksine “Ana Yöntem”dir.

Bu hastalıkların bazıları aşağıda gösterilmiştir:

1. Kemik iliği Yetersizliği veya Hemoglobin Hastalıkları

 • Aplastik anemi
 • Fanconi anemisi
 • Amegakaryositik trombositopeni
 • Konjenital sitopeni
 • Evan sendromu
 • Fanconi anemia
 • Kostmann sendromu
 • Myelobibrosis
 • Sickle cell anemi
 • B-Talassemi (Cooley's Anemia)
 • Orak Hücreli anemi

2. Kanserler

 • Akut lenfositik lösemi
 • Akut myelositik lösemi
 • Retinoblastoma
 • Nöroblastoma
 • Kronik lenfositik lösemi
 • Kronik myelositik lösemi
 • Multiple myelom
 • Non hodgkin lenfoma
 • Hodgkin hastalığı
 • Over kanserleri
 • Küçük hücreli akiğer kanseri
 • Testis kanseri

3. Metabolik Hastalıklar

 • Gaucher hastalığı
 • Hunter sendromu
 • Batten Disease (inherited neuronal ceroid lipofuscinosis)
 • Familial erythrophagocytic/hemophagocytic lymphohistiocytosis
 • Gaucher hastalığı
 • Hunter sendromu
 • Hurler sendromu
 • Krabble hastalığı (globoid cell leukodystrophy)
 • Langerhans' hücreli histiositosis
 • Lesch-Nyhan sendromu
 • Leukocyte adhesion eksikliği
 • Osteopetrosis
 • Tay-Sachs hastalığı

4. Bağışıklık Sistemi Hastalıkları

 • Wiskott-Aldrich sendromu
 • Şiddetli kombine immün yetmezlik
 • Timik displasi
 • Wiskott-Aldrich sendromu
 • X-geçişli lenfoproliferatif hastalık

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ