Çerez Örnek
canlı destek

Göbek kordon kanı nedir?

Göbek kordon kanı nedir?

Plasenta; hem anneye hem da bebeğe ait dokular içeren ve gebelik süresince, bebek ile anne arasındaki besin ve gaz alışverişinin yapıldığı bir organdır. Anne karnındaki bebek; plasentaya göbek kordonu ile bağlıdır. Plasenta kanı olarak da bilinen “Göbek Kordon Kanı”, bebeğin anne karnında gelişirken gaz ve besin maddelerini anneden bebeğe; atık maddeleri, bebekten anneye taşıyan ve plasenta ile bebek arasında bağlantıyı sağlayan göbek kordonu içinde dolaşan kandır. 

Plasenta ve ekleri, bebeğin doğumundan çok kısa bir süre sonra, gebelikteki görevini tamamlayarak rahim dışına atılır. Bu esnada, çok zengin bir kök hücre kaynağı olan ve ”Kordon Kanı” olarak isimlendirilen bu kan da; plasenta ve göbek kordonu ile birlikte atılır. Yakın bir zamana kadar göbek kordonu ve plasenta içinde kalmış kan genellikle biyolojik atık olarak algılanırdı. Yani doğum gerçekleşip, gebelik sona erdiğinde; ne anne ne de bebek için artık gerekmeyen bir doku olduğundan çöpe atılmaktaydı. Son yıllarda yapılmış bilimsel çalışmaların; Kordon Kanındaki Kök Hücrelerin çok sayıdaki hastalığın tedavisinde kesin çözüm olabileceğini göstermesi; bilim adamlarını bu kanı toplayıp, uzun süre canlılıklarını koruyarak saklayabilmeye yönelik metodlar arayışına itmiştir. Şu an en etkili ve canlılığı en iyi koruyabilen sistemin buluşu; ABD kaynaklı bir araştırıcıdan gelmiş ve Thermogenesis Bioarchive Sistemi’ni bu alana kazandırmıştır. 

Yakın zamana kadar değerlendirilmeyen bu büyük kaynak; son yıllarda özellikle ABD ve Avrupa’da açılan kordon kanı bankaları aracılığıyla belli bir ücret karşılığı kişilerin kendi adına(otolog), veya bağış sonrası diğer hastalar için (allojenik kullanım) ileride kullanılması muhtemel hücre tedavilerinde yararlanılacak bir potansiyel olarak saklanmaya başlamıştır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ