Çerez Örnek
canlı destek

Merkezin amacı

a) Kordon kanı, hücre ve dokunun kullanıldığı sağlık alanında gereksinim duyulan temel ve klinik araştırmaları yapmak ve konuya ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde gerek görülen her türlü hizmeti gerçekleştirmek

b) Kordon kanı, hücre ve doku ile ilgili temel ve uygulamalı bilimler alanında araştırma geliştirme faaliyetlerini koordine etmek ve bu alanda birbirinden bağımsız yapılan aynı konudaki çalışmaları birleştirip üretime dönük sonuçlar elde etmek

Merkezin faaliyet alanları

Merkez, amaçları doğrultusunda, aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Yurt içi ve yurt dışı gereksinimlere yönelik kordon kanı, hücre-doku ve hücre-doku ürünlerini ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun şartlarda karşılamak, kullanıma sunulması için gerekli tıbbi işlemleri yürütmek ve gerektiğinde kullanıma hazır olacak şekilde depolamak,

b) Kordon kanı, Hücre ve Doku tabanlı tedaviler ve uygulamalar alanında Ege Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesindeki anabilim dalları, diğer kamu kurumları ve özel kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamak,

 c) Kordon kanı, hücre-doku ve hücre-doku ürünleri ile ilgili tüm uygulama alanlarında, bilimsel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yeni teknikler geliştirmek, kamu ve özel teşebbüsün sorunlarıyla ilgili projeler hazırlamak, bilimsel raporlar vermek, teknik sorunların çözümünde yardımcı olmak, yeni ürün geliştirilmesi, teknoloji transferi ve kalite-kontrol düzenlemeleri konularında teknik danışmanlık hizmetlerini yürütmek,

ç) Ege Üniversitesi'nin farklı birimlerinde kordon kanı, hücre-doku ve hücre-doku ürünleri ile ilgili tüm uygulama alanlarında yürütülen bilimsel araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek ve koordinasyonu sağlamak,

d) Güncel bilgilerin ışığı altında, kordon kanı, hücre-doku ve hücre-doku ürünlerinin elde edilmesi, kullanıma hazırlanması ve uygulamaları hakkında kılavuzlar hazırlamak ve bunları belirli aralıklarla ulusal ve uluslararası gerekliliklere göre güncellemek,

e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversite, araştırma kurumları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği ve ikili anlaşma protokolleri yapmak, ortak toplantılar düzenlemek, araştırma projeleri ve yüksek teknoloji projelerine hizmet sunmak ve projeler için finans kaynakları teminine çalışmak,

f) Ulusal ve uluslar arası düzeyde seminer, konferans, sempozyum, kongre, teorik ve/veya uygulamalı kurs programları düzenlemek,

g) Kamu ve özel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarına merkezin çalışma alanlarına yönelik eğitsel faaliyetler yapmak,

ğ) Merkezin çalışma alanlarına giren konularda, eğitim-öğretim yapmak ya da görgü ve bilgisini geliştirmek üzere görevlendirmeler yoluyla yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlara personel göndermek, başka kurum ve kuruluşlardan bu amaçla görevlendirmeler yoluyla gönderilenleri kabul etmek,

15.11.2014 Tarih ve 29176 Sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ege Üniversitesi Kordon Kanı, Hücre-Doku Uygulama ve Araştırma Merkezi yukarıdaki amaç ve faaliyet alanlarında hizmet vermek üzere faaliyet göstermeye başlamıştır.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ