Çerez Örnek
canlı destek

Kök Hücreleri BIOARCHIVE SISTEMİ ile Nasıl Saklanır?

Kök Hücreleri BIOARCHIVE SISTEMİ ile Nasıl Saklanır?

 

Kordon kanı dondurma ve saklama işlemi; %100 el değmeden, sadece kordon kanındaki kök hücreler saflaştırılarak - kanın plazma ve alyuvar kısmının ayrıştırılıp sadece kök hücreleri içeren çekirdekli hücrelerin seçilerek saklanması, hücrelerin uzun süre canlılığını koruyarak saklamak için çok önemlidir- , otomatik (robot koluyla otomatik ürün koyma ve ürün alma sayesinde) bir sistemde gerçekleştirilir. Yapılan işlemlerin hiçbir aşamasında ne saklanan ürün, ne de saklanmakta olan diğer ürünler ortamla temas etmez ve ürünlerden hiçbiri geleneksel sistemlerde olduğu gibi ortam ısıyla karşı karşıya kalıp, geçici ısınma etkisine (TWE=transient warming event) maruz kalmazlar. Konuyla ilgili yapılan çalışmalar; TWE‘nin hücreler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ve kök hücrelerin canlılıklarını azaltarak uzun süre saklama imkanını zorlaştırdığını göstermiştir.

Kordon kanı içindeki kök hücreler; Bioarchive Sistemi için özel olarak tasarlanmış, birbirinden bağımsız;bir tanesi ana saklama bölmesi, diğeri de hücre sayısını arttırmada(=ekspansiyon) kullanılabilecek olan ilave bir bölmeye sahip özel bir kit yardımı ile saklanmaktadır. Böylece hücre sayısının arttırılması istenildiğinde iki kompartman ürünün sterilitesi/kapalı devre özelliği bozulmadan, münferiden direkt nakil veya hücre sayısını laboratuvar ortamında arttırmak için kullanılabilmekte ve elde kalan ürün ilerisi için saklanmaya devam edilebilmektedir.

Dondurulup saklanmaya hazır hale gelen ürünün saklama torbası ve kasetinin üzerine –196 °C'ye dayanaklı, 128 çizgili barkod etiketi yapıştırılmaktadır. Saklama torba ve kasetlerin üzerine yapıştırılan ve cihazın kullanıcı arayüzüne entegre tarayıcı ile okutulan bu barkod etiketi ile her ürüne otomatik sistem envanterinde bir adres açılması sağlanmaktadır. Bu sayede saklanan ürünün başka hiçbir ürünle karıştırılmaması sağlanmakta ve kullanıcı müdahelesi olmaksızın otomatik olarak hafızaya alınan ürün bozulmadan, hiçbir hücre erimesine(yok olmasına) maruz kalmadan, ömür boyu saklanabilmeyi mümkün kılmaktadır. Ayrıca saklanan ürün ile ilgili % 100 OTOMATİK ENVANTER TAKİBİ bu sayede mümkün olabilmektedir. Bu sayede personel hatası asgariye indirilirken her ürünün sisteme ilk girişinden itibaren başına ne geliyorsa kaydının tutulması ( örneğin; ilk saklama anında ürünün soğutma işleminin sıcaklık profilleri/tabloları; ürün cihazdan çıkarıldıysa ne zaman ve kimin tarafından çıkarıldığı ki böylece dışarıda kaldığı zamandan ortalama ürünün içerisindeki hücrelerin VİABİLİTE KAYBININ HESAPLANABİLMESİ ne kadar pek çok veri alınması ) mümkün olur. Böylece ihtiyaç halinde hücre sayısı/kg oranlarının doğru hesaplanıp başarısız nakil yaşanması olasılığı olabildiğince azaltılmış olunur.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ